Laen kinnisvara tagatisel kuni 450 000 eurot

kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. Tallinna Hoiu-laenuühistu pakub laenu ainult oma liikmetele. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed.

Laen kinnisvara tagatisel, väikelaen, järelmaks | Finora.

. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. See tähendab, et laenu saaja peab astuma Tallinna Hoiu-laenuühistu liikmeks. Kinnisvaralaenu taotlemisel antakse hinnang laenutaotleja krediidivõimekusele ning laenu tagatiseks pakutava kinnisvara likviidsust, maksumust ja seisukorda. Volpetti kiirlaen refinanseerimine. Tartu laenukassa.. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. Meie spetsialist võtab Teiega ühendust ning vajadusel küsib lisainfot. Tagatise lisadokumendid: tagatise hindamisakt, ehitusluba jne. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ. Peale positiivset otsust kutsume Teid kontorisse laenulepingut sõlmima. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b. Laenu otsuse anname teada järgmisel tööpäeval. andmed maksevõime kohta; i. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. Laenu taotlemise protsess Hüpoteeklaenu taotlemiseks täitke laenutaotluse vorm, seejärel vajutage nupule «Kinnitan andmed ja esitan taotluse». võite saata meile e-postile [email protected] isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. Laen kinnisvara tagatisel sobib ideaalselt suurte ostude sooritamiseks ning oma äri edendamiseks. Laen kinnisvara tagatisel kuni 450 000 eurot. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. Soovitud laenuraha kanname üle pärast hüpoteegi seadmist notari juures.

Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid.

HÜPOTEEKLAEN - Kinnisvara tagatisel laenu saamine.

. Laenu tagatiseks seatakse notari juures Tallinna HLÜ kasuks hüpoteek laenutaotleja kinnisasjale. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega

Märkused